Excursió de grup al Parc Samà. Un jardí històric a Cambrils. Envoltats de modernisme hem explorat el llegat històric d’un marquesat.